Stanisław Porczyk
specjalista psychiatra

[Stanislaw Porczyk]

Prywatna praktyka lekarska
Centrum Medyczne Piaski Filia nr 9
Warszawa, ul. płk. M. Niedzielskiego
„Żywiciela” 2b/101
tel.:22 633 83 32
email:stanislaw@porczyk.eu